top of page
Boeken header 02.jpg

RECENT BOOKS

vuur - ignaas devisch - 3D.png

2e DRUK

Vandaag lijkt niemand zich nog om vuur te bekommeren en dat is een probleem: het massale gebruik van fossiele brandstoffen is ziekmakend voor mens én milieu. Toen de moderne mens, geholpen door wetenschap en techniek, het vuur eenmaal had getemd, leken alle problemen verholpen: de controle over vuur en verbranding zorgde voor vrijheid en vooruitgang en die plaats in de wereld zouden we voortaan zelf wel bepalen. Waar hadden we ons nog zorgen om te maken?

Onze achteloosheid over de vernietigende kracht van vuur krijgen we als een boemerang in ons gezicht terug. Vuur geeft warmte, comfort en veiligheid maar je moet er telkens iets voor vernietigen om het gaande te houden en de bronnen raken stilaan opgebruikt. Vuur heeft kortom een januskop en dat lijken we vergeten te zijn.

In oude tijden was vuur wel een bron van vrees en fascinatie. Er werden talloze mythen en verhalen verteld en geschreven waarin het vuur was toebedeeld aan God of de goden. Toen Prometheus die boodschap in de wind sloeg en het vuur wou stelen, was een zware straf zijn deel. Zo bleek vuur een krachtig instrument om de mens een vaste plaats in deze wereld toe te wijzen.

In Vuur wijst Ignaas Devisch, geïnspireerd door denkers als Peter Sloterdijk en Bruno Latour, op het filosofisch en maatschappelijk belang van vuur in onze wereld. Als we onze levensstandaard willen behouden, kunnen we niet zonder een nieuwe bron die onze vrijheid en welvaart in stand houdt zonder de wereld en onszelf te vernietigen. De grootste vuurbol uit ons sterrenstelsel – de zon – heeft dit potentieel. Alleen dankzij de zon is er leven. Slagen we er in opnieuw omhoog te kijken en toch vooruit te raken in deze wereld?

RECENT BOOKS

RECENT BOOKS

bottom of page