top of page
De kunst van het denken front.jpg
De kunst van het denken back.jpg

JEAN-LUC NANCY

de kunst van het denken

Ignaas Devisch, Peter De Graeve en Joost Peeters (red) Jean-Luc Nancy

Klement, Kampen, 2009

EAN 9789086870196

187 pagina's

SUMMARY

Wat blijft er nog over van de kunst? De kunst lijkt passé, zo schrijft Jean-Luc Nancy in Les Muses en toch kan men niet beweren dat kunst niet langer gebeurt. We hebben ogenschijnlijk te maken met een voltooiing van de kunst die niet ophoudt zich te blijven voltooien, een telkens weer andere passage van de kunst in een andere polis, een blijvende komst van iets dat zich onttrekt aan een strikte idee van perfectie of vooruitgang maar waarin toch iets 'gebeurt', een bepaalde geschiedenis zich voltrekt, waarin een idee zich ontplooit of terugtrekt.


Sinds Derrida zijn studie Le toucher - Jean-Luc Nancy publiceerde in 2000, staat het werk van deze hedendaagse Franse filosoof (1940) onafgebroken in de belangstelling. Ook in ons taalgebied is met de vertaling van 'De Indringer' in 2002 de belangstelling voor zijn werk toegenomen. Het boek 'Jean-Luc Nancy. De kunst van het denken' gaat specifiek in op de kunstfilosofie van Nancy. Gekoppeld aan vertaalde fragmenten van de auteur zelf, biedt dit boek een aantal filosofische essays over Nancy's reflecties omtrent kunst en cultuur: over de status van de kunst als zodanig, over literatuur, over film, over kunst als representatie, maar ook over concrete fenomenen in kunstwerken zelf (het portret, de blos) en de verhouding van het subject daartegenover (het kijken).

REVIEW

Jean-Luc Nancy, een van de groten van de Franse wijsbegeerte, emeritus hoogleraar in Straatsburg, is in Nederland nog nauwelijks bekend. Van zijn enorme productie is, op een paar artikelen na, alleen zijn boek 'De indringer', over zijn harttransplantatie, in het Nederlands vertaald. Deze bundel richt zich op zijn filosofie van de kunst. Hij bevat vier fragmenten van Nancy, over portretten, grotschilderingen, literatuur en film, en zes essays van wetenschappers over de in die fragmenten aangesneden onderwerpen. Het denkkader is, globaal gezegd, dat van Derrida: de deconstructie, het zoeken naar onuitgesproken vooronderstellingen en stilzwijgend vermeden problemen, om juist daar een nieuwe stap te kunnen zetten. Het is te hopen dat nu ook de centrale thematiek van Nancy, de problematiek van politiek en samenleving, door vertaling in het Nederlands in ons land de aandacht kan krijgen die zij verdient. Bevat een selectieve bibliografie en personalia van de auteurs.

Dr. D.G. van der Steen

bottom of page