top of page

DE ROZE BILLEN VAN RENOIR

een inleiding in de medische filosofie

Ignaas Devisch

Acco, 2008

EAN 9789033469862

216 pagina's

De roze billen van Renoir front.jpg

SUMMARY

-Dit en dient oock niet verzwegen dat int leere de philosophie moet voren gaen ende de medecijne volghen- zo schrijft Paracelsus in 1563. Het is slechts één van de vele bronnen waarin filosofie en geneeskunde met elkaar in verband worden gebracht.

 

Wie vandaag beweert dat het filosofische denken en het medische denken twee handen op één buik zijn, stoot nochtans op wenkbrauwengefrons. Dat ethiek iets met de medische wereld te maken heeft, kan op een grote consensus rekenen, maar filosofie?

 

In De roze billen van Renoir wordt nagegaan hoe in de westerse traditie filosofen de medische wereld hebben beïnvloed en omgekeerd. Het betreft geen geschiedenis van de wijsbegeerte en evenmin die van de geneeskunde. De focus ligt op de wederzijdse wisselwerking tussen die twee terreinen doorheen de tijd, maar ook naar de culturele en maatschappelijke context waarbinnen die zich steeds wijzigende verhouding zich heeft afgespeeld.

Hoe is nagedacht over medische thema's zoals lichamelijkheid, ziekte of gezondheid vanuit filosofische hoek? En hoe heeft de evolutie van de geneeskunde op zijn beurt een impact gehad op de filosofie? Deze vragen vormen de rode draad doorheen dit boek.

REVIEW

In dit boek biedt de Vlaamse filosoof Ignaas Devisch een inleiding tot de medische filosofie.

Na een algemene inleiding volgt een chronologisch overzicht van de verschillende paradigma's.

Eerst wordt de antieke Griekse filosofie bekeken, met onder meer aandacht voor de humorale leer van Hippocrates, en voor Socrates, Plato en Aristoteles.

In de volgende delen wordt kort ingegaan op de Romeinse tijden, de 'feodale orde' van Paulus en Augustinus, en de islamitische medisch-filosofische traditie.

Daarna staan de fundamentele verandering vanaf de veertiende eeuw (het 'mes van Ockham') centraal, die werden doorgezet door de experimentele methode en de mechanisering van het wereldbeeld (Descartes, Newton). Vervolgens wordt uitvoerig ingegaan op de mens als studieobject, met onder andere aandacht voor de opkomst van de dissecties en de 'geboorte van de kliniek' (Foucault).

Ten slotte is er aandacht voor hedendaagse evoluties als de gezondheidsobsessie en het protheselichaam.

 

Een degelijke inleiding, die wordt ondersteund met verklarende voetnoten, een namen- en zakenindex, een bibliografie en enkele afbeeldingen.

Redactie Vlabin-VBC

bottom of page