top of page

DE VERLEIDING VAN DE ETHIEK

over de plaats van morele argumenten in de maatschappij

Ignaas Devisch, Gert Verschraegen

Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2003

EAN 9789053528259

264 pagina's

Verleiding van de ethiek front.jpg

SUMMARY

De ethiek is bezig zich te verplaatsen naar de wereld van iedereen. Was ethiek vroeger vooral een academisch specialisme en een abstracte aangelegenheid, vandaag speelt ze ook een belangrijke rol in het publieke debat. Dat lokte tot nu toe weinig commentaar uit. Toch kunnen er vragen worden gesteld bij de toenemende invloed van de ethiek in het publieke debat. Dit boek brengt die vragen in stelling.

Steeds meer bemoeit de ethiek zich met sociale vraagstukken en treedt ze in discussie met beoefenaren van andere maatschappelijke praktijken, zoals medici, wetenschappelijke onderzoekers, journalisten, ondernemers, politici. Maar wat gebeurt er wanneer een debat in ethische termen wordt gesteld? Laten hedendaagse ontwikkelingen, zoals de toenemende invloed van technologie en de voortschrijdende mondialisering van de maatschappij zich eigenlijk wel vatten binnen een traditioneel ethisch kader? Is het geen vreemde paradox dat de ethiek aan maatschappelijk belang wint, terwijl het steeds moeilijker wordt om goed van kwaad te onderscheiden ? Hoe kan de ethiek omgaan met het pluralisme van de huidige gefragmenteerde maatschappij, waarin diverse en soms tegenstrijdige normen en waarden hun plaats opeisen?


De auteurs buigen zich vanuit verschillende disciplines in toegankelijke essays over de uitdagingen die onze maatschappij aan de ethiek stelt. De verleiding van de ethiek biedt zo niet alleen een goed overzicht van de verschillende hedendaagse opvattingen over ethiek, maar vormt ook een veelkleurige staalkaart van de ethische problemen waarmee de huidige maatschappij wordt geconfronteerd. Als zodanig kan dit boek ook dienen als een actuele inleiding in de sociale ethiek.

REVIEW

De vlucht die de ethiek de laatste jaren heeft genomen, vraagt een gedegen reflectie over de feitelijke rol van de ethische argumentatie in de huidige cultuur en over de gevolgen daarvan voor het publieke debat.

 

In deze bundel buigen twaalf auteurs - mannen werkzaam binnen wijsbegeerte of sociologie aan een Belgische of (het merendeel) een Nederlandse universiteit - zich over de ethiek in onze wereld. Zij doen dat in goed gecomponeerde essays waarin zij actualiteit, wetenschappelijkheid en toegankelijkheid met elkaar verbinden.

Zo bieden zij een boeiend overzicht van hedendaagse opvattingen, maar vooral een inzicht in een aantal van de belangrijkste hedendaagse ethische problemen.

 

Aan de orde komen onder andere ethiek en onverantwoordelijkheid, de spreekbevoegdheid van ethici, filosofie en zingeving, de plaats van de moraal in de hedendaagse mediamaatschappij, de relativering van het ethische gezichtspunt vooral in de communicatietechnologie, de moraliteit van de dingen, de rol van de ethiek in de publieke debatten, het vraagstuk van de tolerantie, ethische argumenten binnen het bedrijfsleven, mensenrechten. Steeds is aan de orde de plaats van de argumentatie in onze wereld.

 

Een goed leesbare bundel van hoog niveau.

Prof. dr. F.J. Heggen

bottom of page